...POHOTOVOST TREZORY VOLEJTE 731 571 736...
...VYKUPUJEME TREZORY VŠECH ZNAČEK A STÁŘÍ...
...SERVIS A OTEVÍRÁNÍ TREZORŮ...

Změna kódu elektronického zámku LaGard

Vytisknout

COMBOGARD

VŠEOBECNÉ POKYNY

Zámek pracuje s šestimístným číselným kódem nebo se slovem se 6ti písmeny. Je možno povolit druhý otevírací kód. Každý stisk klávesy je potvrzen signálem, který se skládá z tónu a blikavého znaku. Po zadání platného kódu následuje dvojitý signál, po neplatném zadání trojitý

Pauzy – delší než 10 sekund – mažou předchozí zadání a musí se začít znovu.

PŘENASTAVENÍ KÓDU (při otevřených dveřích)

Zadat 6x "0" (po zadání dvojitého signálu) 000000

Zadat platný kód (dvojitý signál) 123456

Zadat nový kód (dvojitý signál) 471147

Potvrdit nový kód (dvojitý signál) 471147

Nový kód je v zámku uložen.

Nastanou-li při nenastavení chyby či vznikne-li pauza – delší než 10 sekund – zůstává platný starý kód. S postupem pře nastavení se musí začít znovu.