...POHOTOVOST TREZORY VOLEJTE 731 571 736...
...VYKUPUJEME TREZORY VŠECH ZNAČEK A STÁŘÍ...
...SERVIS A OTEVÍRÁNÍ TREZORŮ...

Otevření elektronického zámku LaGard

Vytisknout

COMBOGARD

VŠEOBECNÉ POKYNY

Zámek pracuje s šestimístným číselným kódem nebo se slovem se 6 písmeny.Je možno povolit druhý otevírací kód. Každý stisk klávesy je potvrzen signálem, který se skládá z tónu a blikavého znaku. Po zadání platného kódu následuje dvojitý signál, po neplatném zadání trojitý signál.

Pauzy – delší než 10 sekund – mažou předchozí zadání a musí se začít znovu.

OTEVŘENÍ ZÁMKU

Výrobní kód je 1-2-3-4-5-6.

Zadat kód a po dvojitém signálu během 3 sekund klávesnici otočit ve směru hodinových ručiček až k dorazu.

Zámek je otevřen, klávesnice je v šikmé poloze.

Pokud se během 3 sekund klávesnice neotočí, zámek se automaticky zamkne.

ZAVŘENÍ ZÁMKU

Klávesnici otočit proti směru hodinových ručiček až k dorazu. - Zámek je zajištěn, klávesnice je ve vodorovné poloze.

MANIPULAČNÍ BLOKACE

Po 4 neplatných zadání kódu je klávesnice na 5 minut zablokována. V této době blokace jsou pozorovatelné každých 10 sekund kliknutí a blikavý signál. Pokud jsou po uplynutí doby blokace zadány ještě jednou 2 chybné kódy, začíná opět 5-ti minutová doba blokace.